Sta Sterk Training

Meisje.jpgPesten komt veel voor. Ruim 11% van de leerlingen in het basisonderwijs en 7% van de leerlingen in het voortgezet onderwijs wordt gepest.  sta_sterk

 • Pesten komt meer voor op school dan daarbuiten
 • Pesten is een groepsproces
 • Pesten is een ongelijkwaardige strijd. Het slachtoffer kan, durft of weet niet hoe het te stoppen
 • Pesten is intentioneel, herhalend en vanuit machtsverschil
 • Pesten kan soms jaren doorgaan

Pesten kan het leven van uw kind helemaal overhoop halen. Kinderen die gepest worden, schamen zich vaak en durven er niet goed met anderen over te praten. Zelfs niet met hun ouders. Soms is uit signalen op te maken dat er iets aan de hand is.

Mogelijke signalen zijn:

 • Uw kind heeft angst om naar school te gaan;
 • Heeft weinig of geen vrienden;
 • Vervalt in vroeger gedrag zoals weer in bed plassen of weer gaan duimen;
 • Heeft last van concentratiestoornissen, schoolprestaties gaan achteruit;
 • Heeft vaak geen eetlust;
 • Ze kunnen ineens veel ruzie gaan maken thuis;
 • Zomaar en regelmatig huilen om niets;
 • Het kind heeft last hebben van buikpijn, hoofdpijn, misselijkheid;
 • Uw kind komt thuis uit school met kapotte kleren en beschadigde boeken;
 • Uw kind heeft verdacht vaak kneuzingen, verwondingen en blauwe plekken;
 • Uw kind wordt niet uitgenodigd voor feestjes;
 • Uw kind fietst alleen naar school;
 • Slaapt onrustig en droomt naar;
 • Vraagt of steelt geld van de familie;
 • Uw kind neemt geen klasgenootjes (meer) mee naar huis.

Training

Doel van de training is het vergroten van de sociale weerbaarheid van uw kind. Uw kind kan na de training effectiever reageren op pestgedrag en de negatieve invloed ervan wordt beperkt. Hierdoor is er minder kans op de nare gevolgen van pesten zoals angst, onzekerheid en depressieve gevoelens.

In de training staan vijf aandachtsgebieden centraal:          logo_home
– Lichaamstaal
– Assertiviteit
– Omgaan met emoties
– Sociale informatieverwerking
– Sociale vaardigheden

Uw kind werkt onder andere aan uitstraling en lichaamshouding, stemgebruik en woordgebruik, ademhaling, ‘nee’ zeggen en eigen wil/mening uiten, zeggen waar je last van hebt, positief denken, meedoen en buitensluiten oplossen, omgaan met elkaar en samenwerken, hulp vragen en bieden.

Praktische zaken

In de Sta Sterk training komen de geleerde vaardigheden steeds terug en worden er nieuwe aan toegevoegd. Deze aanpak zorgt ervoor dat het nieuwe, weerbare gedrag er langzaam inslijpt. De huiswerkopdrachten helpen de deelnemer de nieuwe vaardigheden toe te passen in de praktijk.

De training omvat 10 lessen van 1,5 uur, voorafgegaan door een kennismakingsgesprek en intake.  Er wordt gewerkt in kleine groepjes van vier tot zes kinderen.  De trainingsgroepen zijn ingedeeld naar de volgende leeftijden: 8 – 10 jaar, 10 – 12 jaar en 13 – 17 jaar. Naast de tien lessen worden twee ouderavonden aangeboden. Dit om de ouders/verzorgers te informeren over de training, de werkwijze en de materialen die worden ingezet, zodat zij hun kind kunnen ondersteunen in het leerproces.

Ga naar de pagina  ‘Trainingsdata’  voor de startdata van de trainingen.

De Sta Sterk training is opgezet door de Stichting Omgaan met Pesten. Er zijn trainers van de Stichting door heel Nederland. Eind januari 2013 is de training opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut. Meer informatie hierover leest u op www.nji.nl.